JENNY KEUTER

Drawing | Berlin

2018

Untitled_2018_calligraphy ink on paper_42,0x29,7cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

Untitled_2018_calligraphy ink on paper_42,0x29,7cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

Untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_58x41cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
58 x 41 cm


-

Untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_58x41cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
58 x 41 cm


-

Untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_58x41cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
58 x 41 cm


-

Untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_58x41cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
58 x 41 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_acrylic on paper_57x40cm

Untitled, 2018, acrylic on paper
57 x 40 cm, one-off screenprint


-

jenny-keuter_untitled_2018_acrylic on paper_57x40cm

Untitled, 2018, acrylic on paper
57 x 40 cm, one-off screenprint


-

jenny-keuter_untitled_2018_acrylic on paper_90x57cm

Untitled, 2018, acrylic on paper
90 x 57 cm, one-off screenprint


-

jenny-keuter_untitled_2018_acrylic on paper_57x40cm

Untitled, 2018, acrylic on paper
57 x 40 cm, one-off screenprint


-

jenny-keuter_untitled_2018_acrylic-on-paper_40x30cm

Untitled, 2018, acrylic on paper
40 x 30 cm, one-off screenprint


-

jenny-keuter_untitled_2018_acrylic-on-paper_40x30cm

Untitled, 2018, acrylic on paper
40 x 30 cm, one-off screenprint


-

Untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_58x41cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
58 x 41 cm, one-off screenprint


-

Untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_58x41cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
58 x 41 cm, one-off screenprint


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_100x70-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
100 x 70 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42,0x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_100x70-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
100 x 70 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny keuter_untitled_2018_calligraphy ink on paper_100x70 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
100 x 70 cm


-

jenny keuter_untitled_2018_calligraphy ink on paper_100x70 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
100 x 70 cm


-

jenny keuter_untitled_2018_calligraphy ink on paper_100x70 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
100 x 70 cm


-

jenny keuter_untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_29,7x21,0 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
29,7 x 21,0 cm


-

jenny keuter_untitled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_100x70 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
100 x 70 cm


-

jenny keuter_untiteled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_100x70 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
100 x 70 cm


-

jenny keuter_untiteled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_100x70 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
100 x 70 cm


-

jenny-keuter_untitled_2018_calligraphy-ink-on-paper_42x29,7-cm

Untitled, 2018, calligraphy ink on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny keuter_untiteled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_42,0x29,7 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
35,0 x 25,0 cm


-

jenny keuter_untiteled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_42x29,7 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
42,0 x 29,7 cm


-

jenny keuter_untiteled_2018_calligraphy ink and acrylic on paper_42x29,7 cm

Untitled, 2018, calligraphy ink and acrylic on paper
42,0 x 29,7 cm


-

Written by Jenny Keuter

November 14, 2018 at 10:37 am